MENU
 • 1 of 13 DOTr 123rd Anniversary
 • 2 of 13 Aviation Banner
 • 3 of 13 Railways
 • 4 of 13 Maritime
 • 5 of 13 Road Sector
 • 6 of 13 DOTr Secretary
 • 7 of 13 FOI
 • 8 of 13 FOI
 • 9 of 13 Sept12022
 • 10 of 13 Sept22022
 • 11 of 13 Sept32022
 • 12 of 13 Sept42022
 • 13 of 13 33rdNSM

 

faq

Tinatawag nating passenger unloading ang SAFETY PROCEDURE kung saan pinabababa ang mga pasahero mula sa tren kapag may problemang teknikal.

ANO ANG MGA SANHI NG UNLOADING?

Ilan sa nagiging sanhi ng unloading ang electrical problem, signalling problem, at maging ang door failure (bukas na pintuan ng tren o pintuang ayaw bumukas o sumara).

Sa kaso ng door failure, madalas na resulta ito ng pagsandal ng pasahero sa pintuan, o di kaya’y pagpuwersa na buksan ito habang nagsasara.

BAKIT KAILANGANG MAGPABABA NG MGA PASAHERO?

Ang pagpapababa ng mga pasahero ay isang mahalagang SAFETY PROTOCOL ng MRT-3 upang masigurong ligtas ang mga pasahero. Ito ay ginagawa upang agarang maibalik sa depot at makumpuni ang tren na nakaranas ng problemang teknikal habang nasa linya.

NGAYONG UNTI-UNTI NANG NAISASAAYOS ANG MRT-3, HINDI NA BA MAGKAKAROON NG UNLOADING?

Dahil ang problemang teknikal ay isang bagay na hindi talaga maiiwasan sa anumang sistema gaya ng MRT-3, hindi rin tuluyang mawawala ang unloading. Pero, maari itong MABAWASAN. ‘Yun ang layunin natin sa tuloy-tuloy na pagsasaayos ng MRT-3.

PAANO MABABAWASAN ANG UNLOADING?

Upang mabawasan ang mga unloading incident sa MRT-3, patuloy ang DOTr at ang MRT-3 Management sa pagbili ng mga bagong piyesa at spare parts ng mga bagon, pagsigurong maayos o nasa kondisyon ang mga riles, at upgraded ang signalling system at power supply system.

Tina-trabaho na rin ng MRT-3 na mapalitan ang mga lumang riles. Ongoing din ang proyektong pagpapalawak sa kapasidad ng power supply system sa ilalim ng MRT-3 Capacity Expansion Project. Bukod dito, inaasikaso na rin ang pagsasaayos sa signalling system kasunod ng kasunduang pinirmahan ng DOTr at Bombardier, ang Original Equipment Manufacturer (OEM) ng signalling system ng MRT-3.

Upang lalong mabawasan ang unloading, kailangan ding maayos ang pagmementina at pagpapatakbo ng buong sistema ng MRT-3. Kaugnay nito, patuloy na umuusad ang kooperasyon sa pagitan ng DOTr at ng bansang Japan para sa pagkakaroon ng bagong rehabilitation and maintenance service provider ng MRT-3. Kasabay niyan, isinasagawa na rin ang mga kailangang pag-aaral at pakikipag-usap para naman sa long-term na Operations and Maintenance (O&M) ng MRT-3.

Napakahalaga rin ng papel ng mga pasahero para maiwasan ang mga problemang nagreresulta sa unloading. Malaki ang magagawa ng disiplina ng mga pasahero, gaya ng pagsunod sa simpleng paalala na huwag sandalan o puwersahang buksan ang mga pintuan ng tren.

ANONG DAPAT GAWIN SAKALING MAGKAROON NG UNLOADING?

Kung kailangang magpababa ng mga pasahero, agad itong ipinaaalam ng train driver sa pamamagitan ng public address system. Kailangan lamang maging kalmado, makinig at sumunod ng mga pasahero sa paliwanag at paalala ng driver at ng mga station personnel oras na magkaroon ng unloading.

TANDAAN: Ang pagpapababa ng mga pasahero kapag may technical problem ay isa sa SAFETY PROTOCOLS ng MRT-3. Ginagawa po namin ito hindi para mamerwisyo, kundi para sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga pasahero.

Hiling lang po namin sa inyong mga mahal naming pasahero: kooperasyon, pasensya, at pang-unawa sa mga ganitong pagkakataon. Hindi ito paligsahan ng numero. UNA LAGI SA AMIN ANG KALIGTASAN NINYO.